MM2H Program Malaysia

Alter Domus (MM2H) Sdn. Bhd. obtained the first license from the Malaysian Ministry of Tourism to be a sponsor for MM2H

Malaysia, My Second Home Program (Malaysia, mitt andre hjem), eller ganske enkelt MM2H, er et visumprogram som tillater utlendinger å bo i Malaysia så lenge de vil. Ordningen ble vedtatt av den malaysiske regjeringen for å gjøre det attraktivt for utlendinger å bo i lengre perioder, eller tilbringe pensjonisttilværelsen i Malaysia. MM2H visum er også åpent for yngre personer; de kan jobbe hjemmefra, eller ha sin egen bedrift i et annet land som de kan kontrollere fra Malaysia. For eldre personer er det et pensjonistvisum.

Når MM2H ble laget for mer enn ti år siden ble det foretatt en sammenligning med tilsvarende programmer i andre land. For å kunne lage det mest ideelle programmet ble manglene og klagene i sammenlignbare programmer ivaretatt av MM2H. Noen eksempler på klagene var:

 • Pensjonistvisum er gyldig kun for ett eller to år (10 år for MM2H i Malaysia)
 • Kun tilgjengelig for de som er eldre enn 50 eller 55 (Minimumsalder MM2H er 21)
 • Fornyelse av visum er vanskelig ettersom det er avhengig av den lokale immigrasjonsbetjenten som kanskje tolker kravene forskjellig. (MM2H-søknad og fornyelse er sentralisert til hovedkvarteret)
 • Krav og betingelser underlegges stadige endringer – hvilket er negativt for investeringer (MM2H gir deg anledning til å søke fornyelse på samme regelgrunnlaget som for 10 år siden)
 • Utlendingene må bo i landet et gitt antall dager for at visumet skal være gyldig. (MM2H har ingen minimumskrav til antall dager, og man kan dra til og fra Malaysia så mange ganger man vil). Utlendinger kan søke nå, men trenger ikke begynne å bo der før om 20 år, eller bosette seg umiddelbart og trenger aldri forlate Malaysia.
 • Det kreves at utlendinger kjøper/leier eiendom eller ansetter en hushjelp. (MM2H tvinger ingen til å kjøpe eller leie eiendom, eller ansette en hushjelp).
 • Utlendinger må rapportere seg til immigrasjonsmyndighetene eller politiet med jevne mellomrom (Det er ingen krav til verken adresse eller rapportering til myndighetene for de med MM2H-visum. Du beveger deg fritt i landet men må naturligvis forholde deg til lover og regler og de enkle bestemmelsene som gjelder MM2H).

Noen interessante fakta: (I will call it “fakta” … facts, cause it is…):

 • Engelsk er utbredt i Malysia og de fleste av befolkningen snakker og forstår engelsk.
 • Det er strenge lover. De fleste av dem systematiske og kan ikke ordnes med «penger»
 • (For å søke MM2H visum kreves det en viss finansiell styrke og politiattest) .
 • Med MM2H-visum behandles du som en lokal istedenfor utlending. Det eksisterer ikke «to systemer» i Malaysia der utlendinger har et annet regelverk/priser enn lokalbefolkningen.
 • Ingen arveskatt. Man kan skrive et testamente og få eiendelene overført til den man ønsker når man går bort.
 • Menneskene her er vennlige og hjelpfulle. Det kommer fra hjertet og er ekte.
 • Eiendommer kjøpes i eget navn, og ikke gjennom et selskap eller gjennom kompliserte mellomledd.
 • Vold aksepteres ikke, mens toleranse for rase og religion er normalen og bredt akseptert. Denne type toleranse fremmer velstand og fred.
 • Malaysia har god infrastruktur som kan sammenlignes med industriland, men til en lavere levekostnad. Fibernett med internetthastigheter på opptil 500 Mbps er ofte tilgjengelig i de store byene, og det er ikke kostbart. 1000 Mbps er snart på plass.
 • Voldskriminaliteten er lav, levekostnadene er lave og inflasjonsnivået lavt.
 • Helsetjenestene i Malaysia er av de beste i verden, men til særdeles rimelige priser. Penang og Kuala Lumpur, med sine sykehus i verdensklasse, har etablert seg selv som knutepunkt for medisinsk turisme.
 • En utlending kan være en skattebetalende innbygger i Malaysia, men betale 0 % skatt.

Selv om Malaysia er et muslimsk land er det helt forskjellig fra Midtøsten. Malaysia blir av FN regnet som et moderat muslimsk land med stor toleranse og aksept for alle kulturer og religioner. Det kan kanskje være forskjellig fra hva du ser i nyheter og noen av artiklene som skrives.

Når det gjelder livskvalitet kan vi nesten matche det du har i ditt eget land. Vi har det meste av moderne bekvemmeligheter som du har i ditt land, det er bare billigere. Internettet vårt er veldig raskt og billig, vi har flotte veier (motorveier designet for 200 km/t), et elektrisk jernbanenettverk, rimelige flyreiser, flotte sykehus og helsetjenester og internasjonale skoler. Vi har fine leiligheter og hus du kan leie eller kjøpe.

Alter Domus (MM2H) Sdn. Bhd. obtained the first license from the Malaysian Ministry of Tourism to be a sponsor for MM2H

Malaysia, og spesielt Georgetown har gjentatte ganger blitt rangert blant de 10 beste stedene å pensjonere seg av mange tidsskrifter (CNN Money, International Living, BBC, Forbes, Conde Nast osv). Gjør et Google-søk på «Penang top ten in the world» så vil du finne listen med tidsskrifter som rangerer Penang/Malaysia som et av de flotteste stedene for langtidsopphold. Vi lever fredfullt og det er harmoni blant folk av forskjellige rase og religion. Vi har en mengde kulturarrangement, og vi er stolte av vår historie.

Utlendinger kan kjøpe eiendom og stå som eiere i eget navn (med få restriksjoner) og Malaysia er det eneste landet i Asia som tillater utlendinger å kjøpe eiendom under eget navn uten behov for å ha en lokal partner/bedrift eller ektefelle. Bankene våre gir gode rentevilkår på innskuddene dine. Du kan benytte skattefritaket til å finansiere oppholdet ditt i Malaysia uten å bekymre deg for inflasjon. Inflasjonen er lav i Malaysia. Det er ikke rart at Penang er den mest populære destinasjonen i Asia for de som ønsker et langtidsopphold eller en pensjonstilværelse. Du trenger å besøke Penang for å forstå hvorfor Penang er det eneste stedet på jorden der de fleste turistene er regelmessige besøkende. Mange av de regelmessige besøkende vil etter hvert bli MM2H-deltakere.

MM2H-visum tillater ikke at man jobber i Malaysia for et malaysisk selskap og blir betalt i malaysisk Ringgit, men du kan jobbe for et selskap utenfor Malaysia dersom du har et MM2H-visum.

Alter Domus hjelper ikke folk med å finne jobb. Vi har spesialisert oss kun på arbeidet med MM2H-visumet, og hjelper til med flyttingen til Malaysia. Alter Domus er en sponsor eller agent som hjelper deg med visumsøknaden og assisterer med flyttingen. Vårt lisensnummer er MM2H/001, og vi har jobbet med MM2H-visum i mer enn ti år. Som en av de største sponsorene i Malaysia har vi en veldig stor markedsandel for markedet vi sikter mot – vestlige industriland i Europa, Nord Amerika, Australia og New Zealand. Vi har erfaringen og kunnskapen til å hjelpe deg med alt du trenger i forbindelse med å søke MM2H visum i Malaysia. Vi har hjulpet tusenvis av mennesker med visumsøknaden, og vi kan hjelpe deg også.

Våre tjenester inkluderer alt fra å importere eiendelene dine, kjæledyr eller biler. Vi gir deg råd som er gratis på livstid. Alle våre klienter blir til slutt vennene våre, det er noe som er veldig viktig for oss.

Nettstedet vårt er kun på engelsk. Klikk på nettstedet for å lære mer om dette programmet. Kravene, fordelene og grunnene til å bo i Penang står oppført på nettstedet. Vi er her for å hjelpe deg. Du må kunne snakke engelsk (litt i det minste) for å bo i Malaysia. De fleste av lokalbefolkningen snakker, leser og skriver engelsk, ettersom engelsk er et obligatorisk fag på skolen.

5.0

Google Customer Reviews

Testimonials